Due-diligence prosesser med kunstig intelligens.

Hva om du kunne kryssjekke hver klient opp mot 160 tusen ulike kilder for hvert enkelt søk?


Eksisterende due-diligence prosesser leder til falske positiver, duplisert informasjon og store mengder støy ved undersøkelse
av klienter, eierskap og nettverk – dette fører til for lite tid brukt på forståelse av saker og for mye tid brukt på leting etter informasjon.

Kjenn-din-kunde er komplekst og mangelen på dynamiske modeller som tillater sanntidsmonitorering av selskaper gjør at informasjon raskt utdateres og blir unyttig frem til neste sjekk.

Raskere onboarding og løpende kundekontroll.

Ved å undersøke person og selskap med Strise kryssjekkes 160 tusen kilder på hver klient. Designet for å fjerne duplisert informasjon, falske positiver og støy ved søk.

Strise muliggjør kontinuerlig due-diligence og lar brukere navigere fra selskapsoversikt ned til dyp informasjon om eierskap, historie, relasjoner og nettverk i løpet av sekunder.

Kontinuerlig
due-diligence

Gå fra en årlig sjekk til at Strise alltid følger
med og gjør kontinuerlig due-diligence på
selskapene dere ønsker å følge med på.

Automatisk flagging av personer og selskap.

Få oversikt over risikoelementer som politisk eksponerte personer (PEP), sanksjonslister, bedrageri og eventer knyttet til terrorfinansiering.

All informasjon på samme sted

Naviger eierstruktur, datterselskaper og gunstig eierskap (UBO) gjennom pek-og-klikk
utforskning av nettverk og relasjoner.