Vår visjon

AI er svaret på
organisatorisk endring

Strise tar verdens informasjon og gjør den anvendelig på tvers av organisasjonen.
Bestill en demo

Strise tilbyr en enklere hverdag
for alle ansatte.

Ved å tilgjengeliggjøre verdens informasjon og åpne datasiloer på tvers av avdelinger styrker
Strise alle ledd i organisasjonen.

Verden endrer seg raskere enn noen gang.

Men dagens IT-systemer henger ikke med. Dagens systemer består av silobaserte og utdaterte datamodeller som resulterer i tilpasningsprosjekter for de minste behov, noe som bidrar til store kostnader og holder selskaper igjen fra å skape innovasjon.

Tiden er inne for en dynamisk dataplattform som tar inn data fra hele verden og personaliserer brukeropplevelsen etter individuelle behov - tiden er inne for Strise.

Fra
Tilpasning
Strise Kunstig Intelligens/AI
Til
Personalisering

Kunstig intelligens vil drive moderne organisatorisk endring

Den organisatoriske endringen selskaper står ovenfor krever systemer som effektivt gir sammensatt verdi av flere datakilder på en gang, men kun viser relevant og individuelt innhold for sluttbrukere.

Strise tilbyr en verden uten datasiloer, der mennesker og data går hånd i hånd for å styrke hvert enkelt ledd i møte med fremtidens data-drevne problemstillinger.


Vi gir hver enkelt
ansatt superkrefter.


Strise signaliserer en ny epoke for bedriftsverktøy.
Kunstig intelligens skal drive organisatorisk endring og styrke hver enkelt sluttbruker.

Vi tror på organisasjoner uten datasiloer der AI og mennesker spiller hverandre gode i møtet med forretningskritiske problemstillinger.

Strise leder veien inn i en ny arbeidshverdag.

Vår platform tilbyr en moderne arbeidshverdag der data aktivt anvendes for å hjelpe mennesker å ta ta informerte og trygge beslutninger i møtet forretningskritiske problemstillinger.

Datasiloer og mangelen på tilgjengelig informasjon trenger ikke lenger holde igjen potensialet for innovasjon og fleksible strategier. Vår AI er designet for å styrke hvert enkelt ledd og tilpasse seg etter behov og markedsendringer sammen med deg.

Strise leder veien mot en fundamental endring som styrker ansattes evne til å ta gode valg på tvers av organisasjonen.