Ønsk fremtidens dataplattform velkommen.

Hva om du kan koble sammen interne datakilder med verdens informasjon?


Dagens systemer består av silobaserte og utdaterte datamodeller som hindrer selskaper å samle og presentere data på en god måte. Når selskaper trenger å bruke data på nye måter, kreves kostbare tilpasninger som er utdaterte før de blir ferdigstilt.

For å levere umiddelbar verdi som besvarer dagens og fremtidens spørsmål kreves dynamiske modeller som enkelt og raskt lar selskap legge til og hente ut informasjonen de trenger i takt med markedsendringer og nye behov.

En ny måte å benytte data på.

Strise kobler verdens informasjon opp mot vår AI-drevne kunnskapsgraf og lar brukere smertefritt legge til interne kilder ettersom nye behov oppstår.

Resultatet er en datamodell som ikke krever tilpasninger, som fjerner duplikater og presenterer relevant informasjon basert på individuelle behov og markedsendringer.

Sammenstilt verdi

Sammensatt informasjon fra flere deler bidrar til en helhetlig og oppdatert representasjon av selskaper og mennesker.

Fordelt kunnskap

Gi analytikere tilgang til markedsdata og rådgivere tilgang til analyser for å effektivisere prosesser.

En dynamisk datamodell

Strise gjør det enkelt å legge til nye datakilder og sørge for at innholdet tilpasser seg endringer drevet av eksterne faktorer.