Risikohåndtering designet for proaktiv kundebehandling.

Hva om du fikk en kontinuerlig oppdatert liste med de mest risikable selskapene i porteføljen din? 

Informasjonen som søkes opp ved onboarding av nye kunder
er ofte mangelfull og krever mangfoldige søk og innlogginger
for å kunne gi et 360° bilde av person, selskap og nettverk.  

Manglede sanntidsmonitorering og systemer som ikke er samkjørte fra en avdeling til en annen fører til en reaktiv tilnærming med økt kredittrisiko som begrenser tiden rådgivere får til å hente tilbake utlånte middler eller hjelpe de som trenger det mest.

Gjør ustrukturert data om til en samlet kilde av samlet informasjon.

Sanntidsmonitorering og kryssjekking av data fra 160 tusen kilder hjelper rådgivere og analytikere med å identifisere og håndtere risiko.

Strise oppdaterer seg kontinuerlig på hvilke selskaper i dine porteføljer som utgjør en risiko og gir beskjed om de du fokusere på akkurat nå.

Designet for å gi en 360° fremstilling av selskap og drive proaktiv tilnærming på tvers avdelinger.

Risk-scoring av selskap

Strise analyserer millioner av datapunkter for
å predikere hvilke selskaper som har endret risikoprofilen sin den siste tiden.

Automatisk flagging av personer og selskap 

Strise flagger risikosignaler som konkurshistorikk, bedrageri eller andre elementer som øker klienters risikoprofil. 

Pek-og-klikk utforskning av selskap og person

Undersøk historie, nettverk og organisasjonsstruktur i samme oversikt -
Designet for å optimalisere arbeidsflyt.